Casa Corpului Didactic Argeş

 

Oferta de Programe avizată 2019-2020 (valabilă până la 15.12.2020)

 

Programe definitivat 2021

Programe titularizare 2021

Credite transferabile

Programe de formare continuă

 

ÎNSCRIERE LA CURSURI

PLATFORMA ONLINE CCD ARGEŞ

Începând cu 1 ianuarie 2018

Achiziţia programelor de formare se face prin:
- SEAP de către persoana juridică
SAU
- Direct pentru persoanele fizice, prin virament bancar de la orice bancă sau din contul personal conform fluturaşului ataşat, specificând denumirea programului de formare pentru care se face achiziţia.