Casa Corpului Didactic Argeş

 

 

Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Argeş pentru anul şcolar 2020-2021 avizată de MEC

 

Înscrierile la programele de formare continuă se transmit la adresa de e-mail: inscrierecursuri@ccdarges.ro sau la secretariatul Casei Corpului Didactic Argeş

Documente de înscriere la programele de formare continuă

Programe de formare continuă

 

Programe definitivat 2021

Programe titularizare 2021

Credite transferabile

 

Începând cu 1 ianuarie 2018

Achiziţia programelor de formare se face prin:
- SICAP de către persoana juridică
SAU
- Direct pentru persoanele fizice, prin virament bancar de la orice bancă sau din contul personal conform fluturaşului ataşat, specificând denumirea programului de formare pentru care se face achiziţia.