CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞDate de contact
adresa de email a CCD Argeş - contact@ccdarges.ro
 telefon/fax CCD Argeş - 0248220520
 		

PROF Logo
Viziunea

Casa Corpului Didactic Argeş îşi propune să devină un centru performant de formare şi dezvoltare a resurselor umane  din învăţământul preuniversitar, cunoscut publicului larg, respectat, aliniat la standardele naţionale şi europene, capabil să răspundă şi să se adapteze nevoilor de formare şi dezvoltare identificate.

Misiunea

Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Ținte strategice

T1: Dezvoltarea sistemelor de formare continuă oferite personalului din învăţământul preuniversitar şi creşterea reactivităţii instituţionale la schimbare, printr-o ofertă de formare realistă, riguros întocmită, adaptată la nevoile cadrelor didactice;
T2: Optimizarea şi promovarea imaginii instituţiei la nivel local, naţional şi internaţional astfel încât să răspundă exigenţelor unui centru performant de formare şi dezvoltare a resurselor umane din învăţământul preuniversitar;
T3: Identificarea de resurse extrabugetare prin programe cu finanțare externă și cooptarea de parteneri în vederea dezvoltării bazei materiale și a capitalului uman din CCD Argeș, precum și din rândul beneficiarilor externi;
T4: Diversificarea permanentă şi realistă a Ofertei de programe de formare continuă, în concordanţă cu  rezultatele analizei de nevoi şi prevederile legislaţiei în vigoare;
T5:  Monitorizarea şi evaluarea impactului programelor de formare continuă derulate asupra calităţii actului educaţional din învăţământul preuniversitar.

ANALIZA NEVOII DE FORMARE CONTINUĂ, AN ȘCOLAR 2023-2024
Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din județul Argeș în ceea ce priveşte formarea continuă şi pentru a adapta Oferta de formare continuă  a C.C.D. Argeș pentru anul şcolar 2023-2024 la nevoile dumneavoastră de dezvoltare profesională, vă rugăm să completaţi acest chestionar. Informaţiile oferite de dumneavoastră vor fi confidențiale.

 

 

GDPR – PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL