Casa Corpului Didactic Argeş

 

Simpozioane, Parteneriate, Festivaluri, Dezbateri, Expoziţii, Concursuri, Ateliere de lucru, Lansări de carte, Lansări de programe, Seminarii


Vă informăm că, în perioada 15.09.2020-25.09.2020, Casa Corpului Didactic Argeş selectează propuneri  de activităţi metodico – ştiinţifice şi culturale pentru anul şcolar 2020-2021,  ce vor fi cuprinse în Calendarul activităţilor metodico-ştiinţifice şi culturale al Casei Corpului Didactic Argeş şi se vor desfăşura în parteneriat cu unitatea de învăţământ.
Mai multe detalii aici.