Casa Corpului Didactic Argeş

 

Audienţe director

Prof. Corina-Georgeta POSTELNICESCU

MARŢI - 09.00-11.00; JOI - 14.00-16.00

Relaţii cu publicul profesori metodişti, orele 10.00-12.00
LUNI - Profesor metodist - Floarea BÂRLOGEANU
MARŢI - Profesor metodist - Florin BALTAC
MIERCURI - Profesor metodist - Ana BADEA
JOI - Profesor metodist - Maria Magdalena ANGHEL
Vineri - Profesor metodist - Georgeta Mihaela CRIVAC

Relaţiile cu publicul ale profesorilor metodişti se vor desfăşura în Sala de consiliu a Casei Corpului Didactic Argeş (Parter).