Casa Corpului Didactic Argeş

 

 

ÎNSCRIERE LA CURSURI

PLATFORMA ONLINE CCD ARGEŞ

Începând cu 1 ianuarie 2018

Achiziţia programelor de formare se face prin:
- SEAP de către persoana juridică
SAU
- Direct pentru persoanele fizice, prin virament bancar de la orice bancă sau din contul personal conform fluturaşului ataşat, specificând denumirea programului de formare pentru care se face achiziţia.

 

Foarte important!
Participanţii la programul de formare ,,Tinerii împotriva violenţei”  care se regăsesc  în listele de aici sunt rugaţi să se prezinte la sediul Casei Corpului Didactic Argeş pentru a ridica atestatele de formare continuă (nu se percepe taxă).

ATESTATE "Initiere IT si Utilizare AeL" - evaluarea finala 22.10.2010

Lista programelor/grade didactice

Cereri mişcare personal 2013-2014 reactualizate

Modele-cadru de subiecte şi bareme de evaluare pentru proba scrisă din data de 18 iulie 2013 ale examenului naţional de definitivare în învăţământ au fost postate pe site-ul MEN.

Pentru accesare click aici.

Functiile Casei Corpului Didactic