Casa Corpului Didactic Argeş

 

 

Anunţ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform prevederilor legale în vigoare, Casa Corpului Didactic Argeş respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, administrează, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi asigură persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, confidenţialitatea tratării datelor furnizate, precum şi respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia datelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

ÎNSCRIERE LA CURSURI

PLATFORMA ONLINE CCD ARGEŞ

Începând cu 1 ianuarie 2018

Achiziţia programelor de formare se face prin:
- SEAP de către persoana juridică
SAU
- Direct pentru persoanele fizice, prin virament bancar de la orice bancă sau din contul personal conform fluturaşului ataşat, specificând denumirea programului de formare pentru care se face achiziţia.

 

Foarte important!
Participanţii la programul de formare ,,Tinerii împotriva violenţei”  care se regăsesc  în listele de aici sunt rugaţi să se prezinte la sediul Casei Corpului Didactic Argeş pentru a ridica atestatele de formare continuă (nu se percepe taxă).

ATESTATE "Initiere IT si Utilizare AeL" - evaluarea finala 22.10.2010

Lista programelor/grade didactice

Cereri mişcare personal 2013-2014 reactualizate

Modele-cadru de subiecte şi bareme de evaluare pentru proba scrisă din data de 18 iulie 2013 ale examenului naţional de definitivare în învăţământ au fost postate pe site-ul MEN.

Pentru accesare click aici.

Functiile Casei Corpului Didactic