Casa Corpului Didactic Argeş

 

Biblioteca

Anunţ:

Bibliotecarii, cadrele didactice, didactic auxiliar care doresc să se înscrie la Sesiunea de comunicări ştiinţifice, trebuie să trimită pe adresa de e-mail mirelasufariu@yahoo.com, morareasa_monica@yahoo.com fişa de înscriere până pe data de 19 aprilie 2017.
Referatele cu tema "Lectura - abilitate de viata" (maxim 2 pagini, TimesNewRoman 12, nume si prenume, scoala) trebuie să fie expediate în perioada 3- 19 aprilie 2017.
Participarea nu implică nici o taxă de participare.

OMECTS NR. 5556/7.10.2011 Regulamentul de Organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare.

PROGRAMUL ŞI TEMATICA CERCURILOR CU BIBLIOTECARII ŞCOLARI ÎN ANUL ŞCOLAR 2016- 2017

BIBLIOTECA CCD ARGEŞ - CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

ÎNSCRIEREA
*Înscrierea la bibliotecă se face cu ajutorul următoarelor acte:
-buletin de identitate cu domiciliu stabil sau viză de flotant în Piteşti;
-adeverinţă de salariat de la şcoala / liceul unde lucrează fiecare cadru didactic.

CITITORUL ARE DATORIA
-să păstreze integritatea cărţilor;
-să restituie cărţile la termenul stabilit;
-să aibă un comportament civilizat.

ÎMPRUMUTUL LA DOMICILIU
- fiecare cititor poate împrumuta 1-5 cărţi;
- termenul de restituire a cărţilor este de 21 de zile;
- acest termen poate fi prelungit numai cu acordul bibliotecarului;
- pentru cărţile din bibliografia şcolară şi universitară,termenul de restituire este de 1-5 zile;
- Ghidurile metodice,manualele şi Curriculumul Naţional se studiază în sala de lectură a bibliotecii;
- cititorul semnează pe fişa-contract de împrumut pentru fiecare carte în parte,obligându-se să respecte prevederile regulamentare;
- în cazul nerestituirii cărţilor la termen ,cititorul primeşte o înştiinţare din partea bibliotecii;
- dacă cititorul nu răspunde la aceasta ,se aplică prevederile legale(reţinerea costului cărţii-actualizat şi a costului corespondenţei);
-cititorilor care nu respectă prevederile regulamentare li se anulează permisul de intrare în bibliotecă.

LUNI
8 – 12 PROGRAM CU CITITORII
12- 16 PROGRAM ADMINISTRATIV ÎN BIBLIOTECILE DIN TERITORIU

MARŢI
8 – 16 PROGRAM CU CITITORII


MIERCURI
8 – 12 PROGRAM ADMINISTRATIV ÎN BIBLIOTECILE DIN TERITORIU
12 – 16 PROGRAM CU CITITORII

JOI
8 – 16 PROGRAM CU CITITORII

VINERI
8 – 12 PROGRAM CU CITITORII
12- 16 PROGRAM ADMINISTRATIV ÎN BIBLIOTECILE DIN TERITORIU