Casa Corpului Didactic Argeş

 

gggggggggggggggggggg

 

Programul şi tematica activităţilor metodice ale profesorilor documentarişti din judeţul Argeş în anul şcolar 2023-2024

Programul şi tematica activităţilor metodice ale profesorilor documentarişti din judeţul Argeş în anul şcolar 2022-2023

Programul şi tematica activităţilor metodice ale profesorilor documentarişti din judeţul Argeş în anul şcolar 2021-2022

Bază de date CDI judeţ Argeş - an şcolar 2020-2021

Programul şi tematica activităţilor metodice ale profesorilor documentarişti din judeţul Argeş în anul şcolar 2020-2021

 

 

 

 

 

Legislaţie CDI