Casa Corpului Didactic Argeş

 

Revista Catedra

 

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE A ARTICOLELOR

 

 

Supliment Revista Catedra Simpozion Concurs Județean ”Pași spre o nouă educație”, Ediția a IV-a, februarie 2024 - .pdf

 

Supliment Revista Catedra Simpozionul Județean ”Metode inovative de predare în învățământul preșcolar”, ediția a II-a, 2023

 

Supliment Revista Catedra Simpozionul Județean ”Drepturile copilului - combaterea violenței”, ediția a VI-a, 2023

 

Numărul 10 al Revistei Catedra, ianuarie-martie 2024 - ediţie online - .pdf

 

Numărul 9 al Revistei Catedra, septembrie-noiembrie 2023 - ediţie online - .pdf

 

Supliment Revista Catedra Simpozionul de comunicări științifice  - Un viitor frumos, într-un mediu sănătos!” ediția I, 2023

 

Supliment Revista Catedra Sesiune de comunicări științifice ”Cartea - leac pentru suflet”, ediția a IX-a.pdf

 

Supliment Revista Catedra Simpozion Județean ”Copilăria - tărâm de poveste”, Ediția I, mai 2023 - .pdf

 

Numărul 8 al Revistei Catedra, ianuarie-martie 2023 - ediţie online - .pdf

 

Supliment Revista Catedra Simpozion Concurs Județean ”Pași spre o nouă educație”, Ediția a III-a, februarie 2023 - .pdf

 

Supliment Revista Catedra Simpozion Județean ”Metode inovative de predare în învățământul preșcolar”, ediția I, noiembrie 2022.pdf

 

Numărul 7 al Revistei Catedra, iulie-august 2022 - ediţie online - .pdf

 

Supliment Revista Catedra Sesiune de comunicări științifice ”Cartea - leac pentru suflet”, ediția a VIII-a.pdf

 

Numărul 6 al Revistei Catedra, aprilie-mai 2022 - ediţie online - .pdf

 

Supliment Revista Catedra Simpozion concurs județean ”Pași spre o nouă educație – educația online”, ediția a II-a, martie 2022 - .pdf

 

Nr. 5 al Revistei Catedra, ianuarie-februarie 2022 - ediţie online - .pdf

 

Nr. 4 al Revistei Catedra, octombrie-noiembrie 2021 - ediţie online - .pdf

 

Nr. 3 al Revistei Catedra, iulie-august 2021 - ediţie nouă online - .pdf

 

Supliment Revista Catedra Sesiune de comunicări științifice ”Cartea - leac pentru suflet”, ediția a VII-a- .pdf

 

Supliment Revista Catedra Simpozion concurs județean ”Pași spre o nouă educație – educația online” - .pdf

 

Nr. 2 al Revistei Catedra, aprilie - mai 2021 - ediţie nouă online - .pdf

 

Stimaţi colegi,

Primul număr al Revistei Catedra, ediţie nouă online, a fost lansat în data de 31.03.2021, în sala de conferinţe a Casei Corpului Didactic Argeş.
Evenimentul s-a desfăşurat într-o atmosferă caldă şi s-a bucurat de prezenţa Inspectorului Şcolar General al I.S.J. Argeş, prof. Elena Liliana Murguleţ, inspectorilor şcolari generali adjuncţi, prof. Maria Cătălina Dumitraşcu/prof. Constantin Cristinel Creţu şi a inspectorilor şcolari de specialitate, alături de echipa C.C.D. Argeş.

Director,
prof. Corina Georgeta Postelnicescu

Noul concept al revistei poate fi accesat şi descărcat aici:

Nr. 1 ianuarie - februarie 2021 Revista Catedra - ediţie nouă online - .pdf

 

Vă invităm să citiţi primul număr al Revistei CATEDRA online şi aici:

 

Având în vedere Hotărârea nr.21/13.01.2021 a Consiliului de administraţie al Casei Corpului Didactic Argeş vă informăm că începând cu data de 14.01.2021
Revista Catedra se reorganizează astfel:

 Procedura operaţională privind publicarea în Revista Catedra.

Catedra este o revistă de informare şi documentare metodică adresată tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar argeşean.

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE A ARTICOLELOR

1. C.C.D. Argeş va confirma primirea articolelor şi va sesiza (acolo unde este cazul) eventualele disfuncţii tehnice în deschiderea fişierelor/imaginilor.
2. Textul va fi redactat cu diacritice specifice limbii române, maxim 2 pagini/articol.
3. Redactarea lucrărilor se va face în format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”).
4. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 16 Bold), centrat.
5. La două rânduri de titlu se începe scrierea textului (Times New Roman 12).
6. La două rânduri de text se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12 Bold).
7. Fişierele se vor tri mite în format Word, editabil.
8. Articolele vor avea maxim 2 autori, cu următoarele date: numele autorilor, funcţia didactică, numele unităţii şcolare, localitatea.
9. Imaginile se vor trimite în format .jpg sau integrate în articol.
10. Imaginile vor fi originale, având legătură cu tema abordată.
11. Articolele care au conţinut ştiinţific cu citări din lucrări de specialitate, vor avea obligatoriu bibliografie sau web grafie, precizând sursele de informare.
12. Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor şi a dreptului de publicare a fotografiilor revine în exclusivitate autorilor!
13. Se pot publica articole, studii de cercetare, diseminarea unor activităţi, exemple de bune practici, activităţi extraşcolare, proiecte europene, resurse educaţionale deschise etc.
14. Articolele care nu vor respecta condiţiile de tehnoredactare nu vor fi publicate!
15. Autorii nu pot publica mai mult de un articol per revistă.