Casa Corpului Didactic Argeş

 

Anunţuri

 

 • Stimaţi colegi,
  Se fac înscrieri la programul de formare avizat MEN, `Evaluarea externa periodica pentru unitatile de invatamant preuniversitar` (30 ore), in perioada 25.09.2019-30.09.2019. Detalii la tel 0248220520

 • In atenţia participanţilor din cadrul proiectului CRED – gimnaziu!
  Găsiţi în ataşament nr. de locuri alocate pe fiecare unitate de învăţământ pentru aria curriculară limbă şi comunicare ( doar pentru profesorii care predau limba şi literatura română şi limba engleză).
  Vă rugăm să ne transmiteţi anexele 4 şi 7 completate, copiile proceselor verbale - CP şi CA.
  Documentele pe care le conţine dosarul de înscriere sunt: Anexele 5-1, 5-2, 5-3 si 5-4 şi copiile-diploma licenţă, CI, CC, CN + adeverinţă de la unitatea şcolară în care să se precizeze - funcţia didactică, specializarea de pe diploma de licenţă, vechimea în învăţământ, grad didactic, statut (titular/suplinitor) şi dacă deţine sau nu funcţie de conducere.
  La disciplina matematică se pot înscrie toţi titularii din unitatea şcolară (dacă îndeplinesc criteriile de selecţie).
   Mulţumim pentru sprijin şi înţelegere!
  ANEXA 5-1_CERERE DE INSCRIERE_PROGRAM_Gimnazial
  ANEXA 5-2_FORMULAR INREGISTRARE participant
  ANEXA 5-3_ACORD DE PRELUCRARE DATE
  ANEXA 5-4_DECLARATIE_PROPRIE_RASPUNDERE_Gimnazial
  ARIA CURRICULARA LIMBĂ ŞI COMUNICARE
  ANEXA 4
  ANEXA 7