Casa Corpului Didactic Argeş

 

Anunţuri

 

IMPORTANT!

Absolvenţii programului de formare "Competenţe în evaluare a cadrelor didactice pentru examene şi concursuri naţionale" din perioada 01.03. 2016 - 11.08.2016 se pot prezenta la sediul Casei Corpului Didactic Argeş pentru eliberarea atestatului de formare.
Perioada de distribuire a atestatelor este 21.11.2016 - 29.12.2016.