Casa Corpului Didactic Argeş

 

 

 

Biblioteca CCD

 

08.04.2021: FESTIVALUL ,,CDIdei în cărţi”
Casa Corpului Didactic Argeş în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu organizează Festivalul ,,CDIdei în cărţi”, un eveniment care îşi propune să dezvolte competenţele elevilor în domeniul culturii.
La nivel judeţean, Casa Corpului Didactic Argeş coordonează metodologic unităţile înscrise la Festivalul-concurs, monitorizează activităţile la nivelul judeţului, formează cadrele didactice implicate în proiect, organizează Festivalul- concurs la nivel judeţean.
Festivalul ,,CDIdei în cărţi” a preluat ideea unei activităţi cu caracter non formal ,,Muzeul literar” şi se desfăşoară pe patru categorii de vârstă astfel: clasele III-IV, clasele V-VI, clasele VII-VIII şi clasele IX-X. Muzeul literar este o activitate de animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturării unei cărţi/ lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ sau un ”book trailer” din acea lucrare pe care apoi îl prezintă.
La nivel naţional, 167 de unităţi de învăţământ şi-au manifestat interesul de a participa la acest eveniment, înscriind numeroase grupe de elevi.
Din cauza modificării structurii anului şcolar, în calendarul Festivalului s-au operat modificări în ceea ce priveşte datele de organizare şi desfăşurare a etapelor de selecţie, astfel:

  • Festivalul la nivel judeţean se va desfăşura între 24 mai-7 iunie 2021
  • Festivalul naţional se va desfăşura între 9-18 iunie 2021.

Unităţile şcolare din judeţul Argeş înscrise la Festivalul ”CDIdei în cărţi” sunt: Şcoala Gimnazială ”Negru Vodă” Piteşti, Şcoala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Piteşti, Şcoala Gimnazială ”Alexandru Davila” Piteşti, Liceul Teoretic ”Ion Barbu” Piteşti, Şcoala Gimnazială ”Naum Râmniceanu” Corbi şi Colegiul Naţional ”Dinicu Golescu” Câmpulung, însumând un număr total de 33 de echipe.
Le urăm succes tuturor participanţilor!

 

OMECTS NR. 5556/7.10.2011 Regulamentul de Organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare.

PROGRAMUL ŞI TEMATICA CERCURILOR CU BIBLIOTECARII ŞCOLARI ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

BIBLIOTECA CCD ARGEŞ - CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

ÎNSCRIEREA
*Înscrierea la bibliotecă se face cu ajutorul următoarelor acte:
-buletin de identitate cu domiciliu stabil sau viză de flotant în Piteşti;
-adeverinţă de salariat de la şcoala / liceul unde lucrează fiecare cadru didactic.

CITITORUL ARE DATORIA
-să păstreze integritatea cărţilor;
-să restituie cărţile la termenul stabilit;
-să aibă un comportament civilizat.

ÎMPRUMUTUL LA DOMICILIU
- fiecare cititor poate împrumuta 1-5 cărţi;
- termenul de restituire a cărţilor este de 21 de zile;
- acest termen poate fi prelungit numai cu acordul bibliotecarului;
- pentru cărţile din bibliografia şcolară şi universitară,termenul de restituire este de 1-5 zile;
- Ghidurile metodice,manualele şi Curriculumul Naţional se studiază în sala de lectură a bibliotecii;
- cititorul semnează pe fişa-contract de împrumut pentru fiecare carte în parte,obligându-se să respecte prevederile regulamentare;
- în cazul nerestituirii cărţilor la termen ,cititorul primeşte o înştiinţare din partea bibliotecii;
- dacă cititorul nu răspunde la aceasta ,se aplică prevederile legale(reţinerea costului cărţii-actualizat şi a costului corespondenţei);
-cititorilor care nu respectă prevederile regulamentare li se anulează permisul de intrare în bibliotecă.

LUNI
8 – 12 PROGRAM CU PUBLICUL
12- 16 ACTIVITĂŢI METODICE/PROGRAM ADMINISTRATIV

MARŢI
8 – 16 ACTIVITĂŢI METODICE/PROGRAM ADMINISTRATIV

MIERCURI
8 – 12 ACTIVITĂŢI METODICE/PROGRAM ADMINISTRATIV
12 – 16 PROGRAM CU PUBLICUL

JOI
8 – 16 ACTIVITĂŢI METODICE/PROGRAM ADMINISTRATIV

VINERI
8 – 12 ACTIVITĂŢI METODICE/PROGRAM ADMINISTRATIV
12- 16 PROGRAM CU PUBLICUL