Casa Corpului Didactic Argeş

 

I. Programe de formare continuă acreditate M.E. - furnizor Casa Corpului Didactic Argeş

 

 

1. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN CLASA DE ELEVI

2. ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE PRIVIND EVALUAREA LA EXAMENE ȘI CONCURSURI NAȚIONALE

3. METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN EDUCAȚIE CENTRATE PE NEVOILE ELEVILOR

4. EDUCAȚIA INCLUZIVĂ - DIMENSIUNI, PROVOCĂRI, SOLUȚII PENTRU O ȘCOALĂ A DIVERSITĂȚII

5. STRATEGII ŞI METODE DE UTILIZARE A INSTRUMENTELOR TIC ÎN EDUCAŢIE