Casa Corpului Didactic Argeş

 

I. Programe de formare continuă acreditate M.E. - furnizor Casa Corpului Didactic Argeş

 

 

1. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN CLASA DE ELEVI

2. ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PRIVIND EVALUAREA LA EXAMENE ŞI CONCURSURI NAŢIONALE

3. EDUCAŢIA INCLUZIVĂ - DIMENSIUNI, PROVOCĂRI, SOLUŢII PENTRU O ŞCOALĂ A DIVERSITĂŢII

4. METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN EDUCAŢIE CENTRATE PE NEVOILE ELEVILOR

5. STRATEGII ŞI METODE DE UTILIZARE A INSTRUMENTELOR TIC ÎN EDUCAŢIE