Casa Corpului Didactic Argeş

 

I. Programe de formare continuă ale Casei Corpului Didactic Argeş acreditate M.E.C.

 

1. ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PRIVIND EVALUAREA LA EXAMENE ŞI CONCURSURI NAŢIONALE
2. LEADERSHIP-UL ŞI SUCCESUL MANAGERIAL
3. EDUCAŢIA INCLUZIVĂ - DIMENSIUNI, PROVOCĂRI, SOLUŢII PENTRU O ŞCOALĂ A DIVERSITĂŢII
4.METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN EDUCAŢIE CENTRATE PE NEVOILE ELEVILOR
5. COMPETENŢE DIGITALE ŞI TEHNICI MODERNE DE COMUNICARE ÎN CONTEXT EUROPEAN
6. STRATEGII ŞI METODE DE UTILIZARE A INSTRUMENTELOR TIC ÎN EDUCAŢIE