Casa Corpului Didactic Argeş

 

I. Programe de formare continuă ale Casei Corpului Didactic Argeş acreditate M.E.C.

 

1. ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PRIVIND EVALUAREA LA EXAMENE ŞI CONCURSURI NAŢIONALE
2. EDUCAŢIA INCLUZIVĂ - DIMENSIUNI, PROVOCĂRI, SOLUŢII PENTRU O ŞCOALĂ A DIVERSITĂŢII
3.METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN EDUCAŢIE CENTRATE PE NEVOILE ELEVILOR
4. STRATEGII ŞI METODE DE UTILIZARE A INSTRUMENTELOR TIC ÎN EDUCAŢIE