CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ

„MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE BULLYING ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE”

Program de formare continuă complementar, avizat M.E. cu nr. de înregistrare 1241/DGMRURS/31.05.2023.
Nr credite profesionale transferabile: 20 CPT (conform OM 4224/06.07.2022)
Nr. ore: 60 ore

„ABILITAREA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PENTRU PREVENIREA BULLYINGULUI”

Program de formare continuă avizat de M.E.  
Nr credite profesionale transferabile: 7 CPT, (prin echivalare, conform Anexei nr.3 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022.)
Nr. ore: 30 ore