Casa Corpului Didactic Argeş

 

Programe de formare continuă desfăşurate online

 

1. Tabla interactivă – instrument didactic în procesul de predare-învăţare-evaluare – 24 de ore;

2. Utilizarea pachetelor de lecţii AeL în afara platformei AeL – 24 de ore;

3. Utilizarea tehnicilor şi instrumentelor multimedia în educaţie- 24 ore;

4. Biblioteconomie, documentare şi informare- 24 ore;

5. Iniţiere în realizarea publicaţiilor şi revistelor şcolare - 24 ore;

5. Aplicaţii Google în educaţie - 24 ore;

6. (nou) Platformele educationale - soluţii alternative pentru asigurarea continuităţii procesului de predare-învăţare-evaluare - 24 ore.