Casa Corpului Didactic Argeş

 

II. PROGRAME AVIZATE M.E.N.

 

1. Formarea continuă metodiştilor  I.S.J. 100 lei
2. Formarea competenţelor curriculare ale cadrelor didactice din învăţământul primar pentru predarea la clasa pregătitoare 100 lei
3. Educaţie pentru cetăţenia democratică 100 lei
4. Aplicarea legislaţiei din domeniul educaţiei în fiecare unitate şcolară 100 lei
5. Contabilitate financiară şi fiscalitate 100 lei
6. Comunicare online 100 lei
7. Computerul – instrument necesar tuturor 100 lei
8. Educaţie prin şah 100 lei
9. Jocul didactic, metodă eficientă de dezvoltare intelectuală a elevilor 100 lei
10. Educaţia sanitară 100 lei
11. Diferenţiere şi individualizare în activitatea didactică 100 lei
12. English for life and school (limba engleză pentru viaţă şi şcoală)  100 lei
13. Comunicare în limba franceză 100 lei
14. Managementul activităţilor educative 100 lei
15. Consiliere şi orientare şcolară 100 lei
16. Utilizarea tehnicilor şi instrumentelor multimedia în educaţie 100 lei
17. Iniţiere în biblioteconomie 100 lei
18. Promovarea inovaţiei pedagogice în cadrul centrelor de documentare şi informare 100 lei
19. Iniţiere în realizarea publicaţiilor şi revistelor şcolare 100 lei
20. Alfabetizare emoţională prin poveşti 100 lei
21. Consolidarea competenţelor necesare pentru a lucra cu copiii - tinerii afectaţi de migraţie din programul a doua şansă printr-o metodologie de invatare/ predare interactivă 100 lei
22. Managementul  proiectelor cu finanţare europeană 100 lei
23. Metode şi forme de organizare a activităţii didactice în învăţământul primar 100 lei
24. Măsuri de prim ajutor- noţiuni de bază 150 lei
25. Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării în comisiile de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 100 lei
26. Noutăţi în salarizarea  personalului din învăţământul preuniversitar 100 lei
27. Achiziţiile publice în unităţile de învăţământ 100 lei
28. Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului şi dispozitivelor tehnologice 100 lei
29. Noul curriculum gimnazial la limba şi literatura română – inovaţii şi provocări 120 lei
30. Evaluarea competenţelor – de la teorie la practică – ECTEPRA 120 lei
31. Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli 100 lei
32. Abordarea integrată a curriculumului şcolar la decizia şcolii 100 lei
33. Educaţie pentru dezvoltare durabilă 100 lei
34. Programul de intervenţie pentru elevii cu cerinte educationale speciale în conformitate cu legislaţia în vigoare 100 lei
35. Pregătirea pentru susţinerea examenelor de definitivat şi titularizare în învăţământ a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 100 lei
36. Parteneriatul familie - şcoală - de la obstacole la oportunităţi 100 lei
37. Abilitarea cadrelor didactice în vederea  consilierii în carieră a elevilor 100 lei
38. CLIL pentru învăţământul primar 120 lei
39. Control intern managerial şi managementul calităţii unităţilor de învăţământ 100 lei
40. Abordarea eficientă a curriculum-ului pentru educaţie timpurie 100 lei
41. Evaluarea externă periodică pentru unităţile  de învăţământ preuniversitar 120 lei
42. Instruirea personalului didactic privind participarea la inspecţiile speciale şi tematice planificate la nivelul inspectoratului şcolar 100 lei
43. Asigurarea de şanse egale la o educaţie de calitate 100 lei
44. Abilitare curriculară a cadrelor didactice de matematică din învăţământul gimnazial pentru clasa a VI-a 100 lei

III. PROGRAME AUTORIZATE A.N.C.

  1. Competenţe informatice– 52 ore - 250 lei