Casa Corpului Didactic Argeş

 

II. PROGRAME AVIZATE M.E.C.

 

1. MANAGEMENTUL APLICAT AL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR - CURS PRACTIC
2. PLATFORMELE EDUCAŢIONALE - SOLUŢII ALTERNATIVE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE
3. APLICAŢII GOOGLE ÎN EDUCAŢIE
4. UTILIZAREA TEHNICILOR ŞI INSTRUMENTELOR MULTIMEDIA ÎN EDUCAŢIE
5.TABLA INTERACTIVĂ-INSTRUMENT DIDACTIC ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE
6. INTEGRAREA LECŢIILOR AEL ÎN GOOGLE CLASROOM SAU MICROSOFT TEAMS
7. INSTRUMENTE WEB 2.0 PENTRU PENTRU LECŢII INTERACTIVE
8. METODE, MIJLOACE  ŞI STRATEGII  DE  PREDARE ONLINE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
9. PREDAREA DIGITALĂ ŞI UTILIZAREA RESPONSABILĂ A RESURSELOR EDUCAŢIONALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
10. METODE, MIJLOACE ŞI STRATEGII DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
11. TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ŞI VALORIFICAREA EI ÎN EDUCAŢIA FAŢĂ ÎN FAŢĂ/ONLINE
12. ELEMENTE DE PEDAGOGIE PREŞCOLARĂ/ŞCOLARĂ ŞI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A EDUCAŢIEI, ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DEFINITIVARE/CONCURSULUI DE TITULARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNVERSITAR
13. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR LA DISCIPLINA CHIMIE-   EXAMENELE DE DEFINITIVAT ŞI TITULARIZARE
14. FORMAREA CONTINUĂ METODIŞTILOR  I.S.J.
15. ABILITARE CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DE MATEMATICĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL (ACCDM)
16. ABILITARE CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL (ACCDLR)
17. OUTILS ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN CLASSE DE F.L.E.
18. CLIL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
19. STANDARDELE DE CALITATE ŞI INOVAŢIA ÎN EDUCAŢIA PENTRU EXCELENŢĂ
20. METODE DIDACTICE ALTERNATIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
21. ATELIERE ŞCOLARE APTITUDINALE
22. MANAGEMENT INTEGRAT AL PROIECTELOR EUROPENE
23. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE
24. CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ÎN MEDIUL ON-LINE
25. BIBLIOTECONOMIE, DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
26. INIŢIERE ÎN REALIZAREA PUBLICAŢIILOR ŞI REVISTELOR ŞCOLARE
27. EVALUAREA EXTERNĂ PERIODICĂ PENTRU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
28. NOUTĂŢI ÎN SALARIZAREA  PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
29.MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE SECRETARIAT IN UNITĂŢILE DE INVĂŢĂMÂNT PRE UNIVERSITAR
30. PARTICULARITĂŢI PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR CONTABILE LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
31. ABC EMOŢIONAL PRIN EXERCIŢII DE FERICIRE
32. INIŢIERE ÎN SCRIEREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE MOBILITATE ERASMUS+
33. INTEGRAREA NOILOR TEHNOLOGII INTERACTIVE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
34. CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE DIDACTICĂ - TRANSFER DE BUNE PRACTICI
35. REPERE ACTUALE ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVĂ
36. MIXT DE APLICAŢII PENTRU PREDAREA ONLINE-ÎN SPRIJINUL PROFESORILOR

III. PROGRAME AUTORIZATE A.N.C.

  1. Competenţe informatice– 52 ore