Casa Corpului Didactic Argeş

 

II. PROGRAME AVIZATE M.E.N.C.Ş.

 

1. Formarea continuă metodiştilor ISJ– 24 ore– 100 lei
2. Banca de date a formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar. Formare de utilizatori de aplicaţie CONCRET – 24 ore– 100 lei
3. Management şi consiliere pentru cariera didactică– 24 ore– 100 lei
4. Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale, la disciplinele din programele de examene naţionale– 24 ore– 100 lei
5. Educaţie pentru democraţie– 24 ore– 100 lei
6. Statutul unităţilor de învăţământ preuniversitar în contextul legislativ actual– 24 ore– 100 lei
7. Noutăţi legislative privind contabilitatea instituţiilor de învăţământ– 24 ore– 100 lei
8. Mijloace de colaborare online– 24 ore– 100 lei
9. Extinderea competenţelor de utilizare a pachetului microsoft office– 24 ore– 100 lei
10. Iniţiere în tainele şahului– 24 ore– 100 lei
11. Tratarea diferenţiată - responsabilitatea şcolii moderne– 24 ore– 100 lei
12. Importanţa jocului didactic în procesul instructiv-educativ– 24 ore– 100 lei
13. Rolul sportului în menţinerea sănătăţii – 24 ore– 100 lei
14. Locul şi rolul disciplinelor opţionale în şcoală– 24 ore– 100 lei
 15. Metode de gândire critică– 24 ore– 100 lei
16. Managementul parteneriatului şcoală – familie– 24 ore– 100 lei
17. Formative and summative assessment in teaching english– 24 ore– 100 lei
18. English for life and school– 24 ore– 100 lei
19. Comunicare în limba franceză – 24 ore– 100 lei
20. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare– 24 ore– 100 lei
21. Consiliere şi orientare şcolară– 24 ore– 100 lei
22. Utilizarea tehnicilor şi instrumentelor multimedia în educaţie– 24 ore– 100 lei
23. Tic pentru personalul didactic şi didactic auxiliar– 24 ore– 100 lei
24. Iniţiere în biblioteconomie– 24 ore– 100 lei
25. Promovarea inovaţiei pedagogice în cadrul centrelor de comunicare şi informare– 24 ore– 100 lei
26. Iniţiere în realizarea publicaţiilor şi revistelor şcolare– 24 ore– 100 lei
27. Alfabetizare emoţională prin poveşti– 24 ore– 100 lei
28. Prevenirea delincvenţei prin educaţie non-formală– 24 ore– 100 lei
29. Educaţia timpurie în contextul legislativ actual– 24 ore– 100 lei
30. Metode moderne/inovative de predare a disciplinelor din aria curriculară tehnologii– 24 ore– 100 lei
31. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul gimnazial– 24 ore– 100 lei

III. ÎN CURS DE AUTORIZARE ANC

  1. Competenţe informatice– 52 ore