Casa Corpului Didactic Argeş

 

I. Programe de formare continuă acreditate M.E.C. în parteneriat cu alte instituţii

 

1. INFORMATICA ŞI TIC PENTRU GIMNAZIU – CLASA a V-a
2. INFORMATICĂ ŞI TIC PRIN JOCURI ŞI APLICAŢII COLABORATIVE
3. ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODIŞTI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
4. DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI MENTORAT DE CALITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
5. EDUCAŢIE NONFORMALĂ PENTRU O ŞCOALĂ ALTFEL
6. COMPASIUNE ŞI ACŢIUNE - PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ŞCOALĂ
7. MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE
8. MANAGEMENT DE PROIECT