Casa Corpului Didactic Argeş

 

I. Programe de formare continuă acreditate M.E.C. în parteneriat cu alte instituţii

 

1. ÎNVĂŢAREA INTEGRATĂ – PREGĂTIŢI PENTRU VIAŢĂ, ADOLESCENŢĂ ŞI AUTOCUNOAŞTERE.  APLICAŢII PRACTICE PENTRU DIRIGENŢIE ŞI DISCIPLINELE OPŢIONALE
2. ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODIŞTI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
3. EDUCAŢIE NONFORMALĂ PENTRU O ŞCOALĂ ALTFEL
4. COMPASIUNE ŞI ACŢIUNE - PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ŞCOALĂ
5. MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE
6. MANAGEMENT DE PROIECT
7. EDUCAŢIE FINANCIARĂ PENTRU O ŞCOALĂ MODERNĂ
8. EDUCAŢIE MEDIA-ALFABETIZARE MEDIA PENTRU ŞCOALA ROMÂNEASCĂ
9. ANTRENAREA TINERILOR PENTRU SUCCES. PROGRAM DE COACHING ÎN EDUCAŢIE
10. MARKETING EDUCAŢIONAL