Casa Corpului Didactic Argeş

 

I. Programe de formare continuă acreditate M.E. în parteneriat cu alte instituţii

 

1. ÎNVĂȚAREA INTEGRATĂ – PREGĂTIȚI PENTRU VIAȚĂ, ADOLESCENȚĂ ȘI AUTOCUNOAȘTERE.  APLICAȚII PRACTICE PENTRU DIRIGENȚIE ȘI DISCIPLINELE OPȚIONALE

2. ORA DE NET - FOLOSIREA UTILĂ, SIGURĂ ȘI CREATIVĂ A INTERNETULUI

3. ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODIȘTI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

4. EDUCAȚIE NONFORMALĂ PENTRU O ȘCOALĂ ALTFEL

5. COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE - PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ

6. MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE

7. MANAGEMENT DE PROIECT

8. EDUCAȚIE FINANCIARĂ PENTRU O ȘCOALĂ MODERNĂ

9. EDUCAȚIE MEDIA-ALFABETIZARE MEDIA PENTRU ȘCOALA ROMÂNEASCĂ

10. ANTRENAREA TINERILOR PENTRU SUCCES. PROGRAM DE COACHING ÎN EDUCAȚIE

11. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN VEDEREA ASIGURĂRII  UNUI MENTORAT DE CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR