Casa Corpului Didactic Argeş

 

02.04.2021:  

RE-Activ - Reducerea abandonului şcolar printr-un set de activităţi educaţionale adaptate la nevoile specifice ale copiilor POCU/74/6/18/106957
  Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
  Partener: Casa Corpului Didactic Argeş
Şcolile din judeţul Argeş implicate în proiectul RE-Activ: Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi” Piteşti, Şcoala Gimnazială „Tudor Muşatescu” Piteşti, Şcoala Gimnazială „Iosif Catrinescu” Dragoslavele, Şcoala Gimnazială Nr.1 Valea Mare Pravăţ, Şcoala Gimnazială „Prof. Univ Dr. Ion Stoia” Căldăraru, Şcoala Gimnazială „Petre Badea” Negraşi, Şcoala Gimnazială Davideşti şi Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Mioveni.
  Activitatea A.8. Activităţi/campanii de conştientizare şi atragere a comunităţii locale în vederea facilitării accesului la educaţie şi prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a şcolii.
În perioada 18-25 martie 2021, la Hotelul Ramada din Piteşti, în cadrul Subactivităţilor A8.1 şi A8.2 au fost organizate workshop-uri/ seminarii unde au fost dezbătute teme de interes pentru comunitate referitoare la educaţie, la implicarea comunităţii locale în susţinerea şcolilor, măsuri de reducere a abandonului şcolar şi implicarea părinţilor în procesul educaţional. De asemenea au fost prezentate Rezultatele Casei Corpului Didactic Argeş la final de proiect.
  Activităţile organizate de echipa RE-activ au reunit specialişti din educaţie, psihologi/ psihoterapeuţi care lucrează cu copiii aflaţi în risc de abandon şcolar, reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Argeş, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş alături de profesorii din şcolile partenere, părinţii copiilor implicaţi în proiect.