Casa Corpului Didactic Argeş

 

PROF Logo

Profesionalizarea carierei didactice - PROF

 

În vederea implementării programelor de formare PROF III-Management educațional în context mentoral și PROF IV-Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, vă informăm că, până în data de 26.09.2022, absolvenții programelor de formare PROF I și PROF II, care doresc să devină formatori pentru programele PROF III sau PROF IV și care îndeplinesc condițiile menționate în Anexa 1, vor trimite dosarul, în format scanat, pe adresa contact@ccdarges.ro.   

Adresa 467/20.09.2022 
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

 

Erată la Rezultate finale cadre didactice selectate PROF II.

Important!
Absolvenții  programului de formare "CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial", seria 8 se pot prezenta la sediul CCD Argeș să ridice adeverințele (sau să solicite telefonic să fie transmise pe email).

Important!!!

Cadrele didactice selectate, inclusiv rezervele, vor aduce la sediul CCD Argeș dosarele în format letric conținând documentele precizate în apelul de selecție, cererea de înscriere și declarația pe propria răspundere disponibile pe site, până la data de 22 septembrie 2021.

 

Apel selecție participanți  la programele de formare PROF I- Mentorat de carieră didactică și PROF II- Mentorat de practică pedagogică.

Notă: Dosarele persoanelor selectate se vor depune în format letric la Secretariatul C.C.D. Argeș în data de 22.09.2021. Cererea de înscriere. Declarație pe propria răspundere. Mai multe detalii aici.