Casa Corpului Didactic Argeş

 

PROF Logo

Profesionalizarea carierei didactice - PROF

 

 

Erată la Rezultate finale cadre didactice selectate PROF II.

Important!
Absolvenții  programului de formare "CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial", seria 8 se pot prezenta la sediul CCD Argeș să ridice adeverințele (sau să solicite telefonic să fie transmise pe email).

Important!!!

Cadrele didactice selectate, inclusiv rezervele, vor aduce la sediul CCD Argeș dosarele în format letric conținând documentele precizate în apelul de selecție, cererea de înscriere și declarația pe propria răspundere disponibile pe site, până la data de 22 septembrie 2021.

 

Apel selecție participanți  la programele de formare PROF I- Mentorat de carieră didactică și PROF II- Mentorat de practică pedagogică.

Notă: Dosarele persoanelor selectate se vor depune în format letric la Secretariatul C.C.D. Argeș în data de 22.09.2021. Cererea de înscriere. Declarație pe propria răspundere. Mai multe detalii aici.