Casa Corpului Didactic Argeş

 

 

 

 

20.05.2020

În atenţia cadrelor didactice din învăţământul gimnazial, specialitatea CHIMIE, selectate pentru participare la formare in cadrul proiectului “Curriculum relevant, educaţie deschisă”- CRED,
Dosarul de înscriere al cursantului  în cadrul proiectului “Curriculum relevant, educaţie deschisă”- CRED,  conform metodologiei, conţine:
-      cerere de înscriere,
-      formular grup ţintă,
-      acord de prelucrare a datelor cu caracter personal,
-      declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare,
-      copie CI/BI,
-      copie certificat de nastere,
-      copie certificat de căsătorie,
-      copie diplomă de licenţă,
-    adeverinţă eliberată  de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcţie de conducere (director/director adjunct).
        Dosarele participanţilor dintr-o unitate şcolară vor fi scanate şi transmise prin email la adresa floarea.barlogeanu21@gmail.com şi letric pana la data de 03.06.2020 la sediul CCD Argeş.
       
ATENŢIE!  În formularul de grup ţintă nu se completează data de început şi data de finalizare.
Data de la finalul formularului este cea când se depune dosarul de înscriere.

18.11.2019:

APEL SELECŢIE PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE FORMATORI, ÎN AFARA ORGANIGRAMEI, ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PROIECT POCU, CRED, COD SMIS 2014+:118327
CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI” – CRED, cod SMIS 2014+: 118327

APEL SELECŢIE nr. 2436/CRED/TR/15.11.2019
Anexa 1 – CERERE DE ÎNSCRIERE
Anexa 2 – DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

05.11.2019

Ministerul Educaţiei Naţionale supune consultării publice documentele Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional şi  Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii, centrat pe dezvoltarea competenţelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Documentele au fost elaborate în cadrul subactivităţilor A1.1 (documentul Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional) şi A1.2 (documentul Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii, centrat pe dezvoltarea competenţelor), din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi - CRED” de grupuri de lucru compuse din experţi în curriculum din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) şi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN).
Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional promovează o concepţie curriculară unitară şi coerentă, având ca referinţă competenţele-cheie, definite la nivel european şi indicate explicit în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ca finalităţi ale sistemului educaţional preuniversitar.
Elaborarea metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii, centrat pe dezvoltarea competenţelor reprezintă unul dintre obiectivele proiectului CRED.
Participarea dumneavoastră la procesul de consultare este foarte importantă pentru a colecta propuneri concrete de îmbunătăţire şi completare a documentelor.
Feedback-ul poate fi transmis în două moduri, pentru fiecare dintre cele două documente:
Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional (A1.1) – feedback-ul poate fi trimis până în data de 8 noiembrie, inclusiv:
prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/EDUCRED (Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri şi sugestii pe adresa de e-mail contact@educred.ro, menţionând subiectul acestei consultări.
 Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii, centrat pe dezvoltarea competenţelor (A1.2) – feedback-ul poate fi trimis până în data de 12 noiembrie, inclusiv:
prin completarea unui chestionar online: https://www.surveymonkey.com/r/CurriculumDeciziaScolii (Notă: Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.)
prin trimiterea unor opinii argumentate, propuneri şi sugestii pe adresa de e-mail contact@educred.ro, menţionând subiectul acestei consultări.

28.08.2019

Stimată doamnă/stimate domnule profesor,

În cadrul proiectului ,,Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi – CRED’’, se va desfăşura în judeţul Argeş, în perioada 3 septembrie – 29/30 octombrie 2019, formarea cadrelor didactice din învăţământul primar, pentru primele 3 grupe de participanţi (a se vedea ataşat). Formarea se derulează în cadrul programului de formare continuă ,,CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ primar’’, program acreditat de casele corpului didactic partenere prin OM 3997/14.05.2019, având alocate 30 credite profesionale transferabile.
         Informaţii referitoare la componenţa nominală a grupelor, locaţiile de formare/evaluare, formatorul alocat fiecărei grupe, veţi găsi în documentele ataşate.
         De asemenea, participanţii din grupele actuale sunt rugaţi să verifice în mod curent poşta electronică (adresele de email furnizate la înscrierea  în proiect). Grupa 1_Tabel participanti CRED, Grupa 2_Tabel participanti CRED, Grupa 3_Tabel participanti CRED

Vă dorim mult succes!
Echipa de formare CCD Argeş

22.07.2019

Anunţ de ultimă oră!

În cadrul proiectului “Curriculum relevant educaţie deschisă pentru toţi” – CRED formularul Anexa 5_3 AORD DE PRELUCRARE A DATELOR a fost modificat.
Varianta corectă o puteti descărca de aici.

01.07.2019

În atenţia cadrelor didactice selectate pentru participare la formare in cadrul proiectului “Curriculum relevant, educaţie deschisă”- CRED,
Dosarul de înscriere al cursantului  în cadrul proiectului “Curriculum relevant, educaţie deschisă”- CRED,  conform metodologiei, conţine:
-      cerere de înscriere,
-      formular grup ţintă,
-      acord de prelucrare a datelor cu caracter personal,
-      declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare,
-      copie CI/BI,
-      copie certificat de nastere,
-      copie certificat de căsătorie,
-      copie diplomă de licenţă,
-    adeverinţă eliberată  de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcţie de conducere (director/director adjunct).
         Cadrele didactice din învăţământul primar, selectate pentru a participa la formare în cadrul proiectului CRED,  pot descărca documentele de înscriere de aici.
Dosarele tuturor participanţilor dintr-o unitate şcolară sunt depuse la CCD Argeş de către un cadru didactic desemnat care-şi va asuma corectitudinea datelor din fiecare dosar.
        Unităţile şcolare care nu au depus la CCD Argeş Anexa 4 (în original) şi copiile proceselor verbale ale Consiliului Profesoral şi Consiliului de Administraţie sunt rugate să le aducă până la data de 3iulie 2019.

ATENŢIE!  În formularul de grup ţintă nu se completează data de început şi data de finalizare.
Data de la finalul formularului este cea când se depune dosarul de înscriere. Graficul depunerii dosarelor de înscriere îl vizualizaţi aici.

05.06.2019

Proiect "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi – CRED"
Selecţie cadre didactice din învăţământul primar din judeţul Argeş, în vederea participării la programul de formare continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ primar” acreditat de Casa Corpului Didactic Teleorman în cadrul proiectului  „CURRICULUL RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi – CRED”, cu durata de 120 ore, blended-learning, 30 CPT.

Calendarul selecţiei grupului ţintă, cadre didactice din învăţământul primar
Criterii de selecţiei a grupului ţintă, cadre didactice din învăţământul primar

28.05.2019
CRED Corrigendum 2 Anunţ selecţie experţi formatori
CORRIGENDUM 2 LA APELUL nr. 411/CRED/TR/9.05.2019
privind organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327
Descarcă

13.05.2019:

Casa Corpului Didactic Teleorman, vă informează că la apelul de selecţie nr.411 din 09.05.2019 se adaugă corrigendum-ul de mai jos.

Completările aduse de prezentul corrigendum se adresează numai personalului didactic titular din învăţământul superior.

http://ccd.isjtr.ro/corrigendum-la-apelul-de-selectie-formatori-din-data-de-09-05-2019-proiect-cred.html

10.05.2019: APEL SELECŢIE 2 PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE FORMATORI, ÎN AFARA ORGANIGRAMEI, ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PROIECT POCU, CRED, COD SMIS 2014+:118327

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

Descarcă anunţul

Anexa 1 Cerere de inscriere selectie experti formare

Anexa 2 Declaratie de disponibilitate experti formare

10.05.2019: APEL SELECŢIE 2 PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE FORMATORI, ÎN AFARA ORGANIGRAMEI, ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PROIECT POCU, CRED, COD SMIS 2014+:118327

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

Descarcă anunţul

Anexa 1 Cerere de inscriere selectie experti formare

Anexa 2 Declaratie de disponibilitate experti formare

APEL SELECŢIE PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE EXPERŢI ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PROIECT POCU, CRED, COD SMIS 2014+:118327
Apel selecţie experţi
Anexele 1 şi 2 la apelul de selecţie

Apel selecţie pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea Sud-Muntenia, proiect POCU, CRED, Cod SMIS 2014+:118327

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de  coordonator partener al M.E.N,  anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea  unor  posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU  „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ  PENTRU TOŢI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.  Apelul poate fi descărcat dând click mai jos:


Apel selecţie pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea Sud-Muntenia, proiect POCU, CRED, Cod SMIS 2014+:118327
Anexa 1,2 la Anunţul de selecţie formatori_CRED_TR_Regiunea Sud Muntenia