CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ

  		
  • LEGISLAŢIE BIBLIOTECĂ

 

Norme încadrare bibliotecari școlari/CCD

OMECTS NR. 5556/7.10.2011 Regulamentul de Organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare.

BIBLIOTECA CCD ARGEŞ - CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

 

    CD A