Casa Corpului Didactic Argeş

 

Echivalare credite

 

 

Ref.: Echivalare programe complementare – 2023-2024

Vă informăm că, în conformitate cu  Procedura specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltare profesională continuă complementare (Anexa nr. 2 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022), până la data de 15 octombrie 2023, se vor întocmi dosarele  de echivalare de către unitățile de învățământ şi se vor depune la Casa Corpului Didactic Argeș, electronic, pe adresa de email: echivalarecomplementare@ccdarges.ro.
Se supun procedurii de recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile programele complementare naționale prevăzute în Lista programelor încadrate de Ministerul Educației în categoria programe complementare, conform art. 34 din Metodologia-cadru, precum și programele complementare internaționale, finalizate și absolvite în anul şcolar precedent.
Documentația transmisă la C.C.D Argeș de unitatea de învățământ este specificată la Art. 5 (2) din procedura mai sus menționată.

Legislație recentă (iulie - septembrie 2022) / Proceduri, instrumente și documente pentru opreațioalizarea metodologiei-cadru aprobate prin Ordinul de ministru nr. 4.224/6.07.2022