Casa Corpului Didactic Argeş

 

Editura CCD Argeş

 

 

Iulie 2021 - Prima apariţie editorială 2020-2021 la editura C.C.D. Argeş: GRĂDINIŢA ŞI FAMILIA, PARTENERI ÎN FORMAREA COMUNITĂŢILOR, autor prof. Maria Lazăr. Tema abordată are importanţă teoretică şi practic-aplicativă întrucât prezintă problematica parteneriatului educaţional care angajează un efort comun grădiniţă-familie în educaţia preşcolarului şi în procesul formării personalităţii acestuia, în îmbunătăţirea stării de bine a copilului în general.

Publicaţiile Editurii Casei Corpului Didactic Argeş