CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ

  		
  • ACCESUL ÎN BIBLIOTECĂ

ÎNSCRIEREA
*Înscrierea la bibliotecă se face cu ajutorul următoarelor acte:
-buletin de identitate cu domiciliu stabil sau viză de flotant în Piteşti;
-adeverinţă de salariat de la şcoala / liceul unde lucrează fiecare cadru didactic.

CITITORUL ARE DATORIA
-să păstreze integritatea cărţilor;
-să restituie cărţile la termenul stabilit;
-să aibă un comportament civilizat.

ÎMPRUMUTUL LA DOMICILIU
- fiecare cititor poate împrumuta 1-5 cărţi;
- termenul de restituire a cărţilor este de 21 de zile;
- acest termen poate fi prelungit numai cu acordul bibliotecarului;
- pentru cărţile din bibliografia şcolară şi universitară,termenul de restituire este de 1-5 zile;
- Ghidurile metodice,manualele şi Curriculumul Naţional se studiază în sala de lectură a bibliotecii;
- cititorul semnează pe fişa-contract de împrumut pentru fiecare carte în parte,obligându-se să respecte prevederile regulamentare;
- în cazul nerestituirii cărţilor la termen ,cititorul primeşte o înştiinţare din partea bibliotecii;
- dacă cititorul nu răspunde la aceasta ,se aplică prevederile legale(reţinerea costului cărţii-actualizat şi a costului corespondenţei);
-cititorilor care nu respectă prevederile regulamentare li se anulează permisul de intrare în bibliotecă.

 

    CD A