Casa Corpului Didactic Argeş

 

Inovare în formare

 

Continuăm formarea #ccdarges

 

Cursul METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN EDUCAȚIE CENTRATE PE NEVOILE ELEVILOR, al cărui formator a fost prof. Daniela Bezdedeanu, s-a dorit a răspunde nevoilor profesorilor de a identifica: soluții cu privire la gestiunea resurselor materiale și de timp; adaptarea programelor în funcție de diversitatea clasei; organizarea activităților practice pentru a susține formarea competențelor; corelarea modalităților de înregistrare a progresului elevilor cu examenele de sfârșit de ciclu de învățământ; practici didactice îmbunătăţite, inovative, mai creative, mai adaptate la nevoile elevilor; modalități de ancorare la realitatea actuală; viziunea didactică ca factor esențial a activității umane; situații de învățare care să aducă elevul în zona de confort pentru a facilitata învățarea; stilul de predare- cheia succesului în actul educațional.
Profesorii au apreciat aspectele care au ținut de resursele logistice și educaționale, actualitatea conținutului, disponibilitatea resurselor de învățare, adecvarea și noutatea metodelor utilizate, aplicabilitatea cunoștințelor dobândite, lucrul în echipă, sprijinul primit din partea formatorului și responsabilului de curs.
Activitatea de formare online  a fost valorificată prin metode variate de lucru, adaptate specificului tematicii abordate, dar și profilului participanților la formare, tinând cont și de preferințele profesorilor în legătură cu metodele și sarcinile de lucru care ar putea fi utilizate pe platformele de învățare online, dar și față în față.

 

În perioada 03 martie 2021- 26 iulie 2021, 239 de cadre didactice au parcurs și absolvit programul de formare ”Abilități și competențe privind evaluarea la examene și concursuri naționaleacreditat prin O.M.E.N. Nr. 3997/14.05.2019, care are 30 CTP, respectiv 123 ore, din care online meeting – 65 ore și online asincron – 58 ore.
Cursul a fost susținut de profesori din învățământul preuniversitar, formatori acreditați de Ministerul Educației: Toma Georgeta, Răduț Daniela, Neagu Gabriela, Hernest Adrian, Mihăescu Mihai, Surugiu Ligia, Demeter Andreia, Popa Claudia, iar responsabil program de formare  - Ana Badea. Perioada de online meeting a fost accesibilă formabililor, dovadă fiind prezența înregistrată în cazul fiecărei grupe din cele 8 organizate.
Din analiza chestionarelor de feedback completate de cursanți, dialogul direct cu aceștia, conținutul portofoliilor pentru evaluarea finală dar și înscrierea continuă la următoarea serie de formare din septembrie 2021 rezultă interesul mare al colegilor noștri pentru parcurgerea acestui program de formare.

ACEV
ACEV
Click to read this book, made with Book Creator
 

În perioada iunie-iulie 2021, 70 de cursanți au absolvit cursul acreditat Strategii și metode de utilizare a instrumentelor TIC în educație.
Evaluarea finală s-a desfășurat în format on-line şi a constat în încărcarea în drive-ul creat pe platforma Google Classroom a unui site Google sau a unui colaj foto creat cu Google Foto. Formatorii celor două grupe au fost Manolescu Daniela Alice și Vișan Mirela Valentina, iar responsabil program de formare  - Androne Valentina.
Felicitări tuturor celor implicați!


 R AGGGGAGGGG

 

Evaluare finală program formare Strategii şi metode de utilizare a instrumentelor TIC în educaţie, Seria 2020, Grupa 4 - 22.04.2021

Evaluare finala - 22.04.2021
 

31 martie 2021 - Evaluarea programului de formare Metode, mijloace şi strategii de predare a limbii engleze în învăţământul preşcolar, avizat de M.E.C. în baza Adresei DGÎP/DFC nr. 24019/25.01.2021, furnizat de C.C.D Argeş, derulat on-line, formator: prof. Maria Lazăr.
Atât evaluarea, cât şi activitatea de formare, s-au desfăşurat într-o atmosferă relaxată, sub forma unor sesiuni de împărtăşire de idei, experienţe şi bune practici. În cadrul programului au fost formate primele 37 de cadre didactice din judeţul Argeş în vederea predării activităţii opţionale de limba engleză la preşcolari.
Inovaţie, deschidere, aplicabilitate – acestea sunt doar câteva cuvinte care descriu unul dintre cele mai noi programe de formare avizate din Oferta de programe a C.C.D. Argeş, 2020-2021.
Vă invităm să descoperiţi cele menţionate anterior, accesând canalul de YouTube - My English Friend: https://www.youtube.com/channel/UCWiQuolih9dtWl29cf5GbPQ

 

În săptămâna 1-5 martie, 72 de cursanţi au absolvit cursul acreditat Strategii şi metode de utilizare a instrumentelor TIC în educaţie. Evaluarea finală s-a desfăşurat în format on-line meeting şi s-a constituit într-un regal de prezentări de site-uri Google. Formatorii celor trei grupe au fost Popa Eliza, Popa Viorel şi Şufariu Mirela, iar responsabil program de formare  - Androne Valentina.
Felicitări tuturor celor implicaţi!

 

Continuăm formarea #CRED

În săptămâna 25 ianuarie - 31 ianuarie 2021, 148 de cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial au ales să participe la cursurile de formare din cadrul proiectului CRED – „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Cursanţii celor 6 grupe organizate la nivelul C.C.D Argeş, dintre care 3 grupe nivel primar şi 3 grupe nivel gimnazial pentru disciplinele: Chimie, Geografie, Educaţie Fizică şi Sport, vor interacţiona cu formatorii exclusiv în mediul online, în sistem sincron şi asincron, în perioada 25 ianuarie- 20 aprilie 2021.
Formatorii seriei curente sunt:

Echipa CRED - Argeş

 

Casetă text: RE-Activ - Reducerea abandonului școlar printr-un set de activități educaționale adaptate la nevoile specifice ale copiilor”- POCU/74/6/18/106957, proiect  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, beneficiar - I.Ș.J Argeș, partener 1 - C.C.D Argeș  Formarea continuă a cadrelor didactice din 8 unități de învățământ din judeţul  Argeș - parteneri asociați în proiect - prin programele furnizate de CCD Argeș:  -	Educația incluzivă - dimensiuni, provocări, soluții pentru o școala a diversității, 62 ore, 15 CPT  -	Metode activ-participative în educație centrate pe nevoile elevilor, 62 ore, 15 CPT