Casa Corpului Didactic Argeş

 

Galerie foto

 

Continuăm formarea #ccdarges

Evaluare finală program formare Strategii şi metode de utilizare a instrumentelor TIC în educaţie, Seria 2020, Grupa 4 - 22.04.2021

Evaluare finala - 22.04.2021
Evaluare finala - 22.04.2021
Click to read this book, made with Book Creator
https://read.bookcreator.com
 

31 martie 2021 - Evaluarea programului de formare Metode, mijloace şi strategii de predare a limbii engleze în învăţământul preşcolar, avizat de M.E.C. în baza Adresei DGÎP/DFC nr. 24019/25.01.2021, furnizat de C.C.D Argeş, derulat on-line, formator: prof. Maria Lazăr.
Atât evaluarea, cât şi activitatea de formare, s-au desfăşurat într-o atmosferă relaxată, sub forma unor sesiuni de împărtăşire de idei, experienţe şi bune practici. În cadrul programului au fost formate primele 37 de cadre didactice din judeţul Argeş în vederea predării activităţii opţionale de limba engleză la preşcolari.
Inovaţie, deschidere, aplicabilitate – acestea sunt doar câteva cuvinte care descriu unul dintre cele mai noi programe de formare avizate din Oferta de programe a C.C.D. Argeş, 2020-2021.
Vă invităm să descoperiţi cele menţionate anterior, accesând canalul de YouTube - My English Friend: https://www.youtube.com/channel/UCWiQuolih9dtWl29cf5GbPQ

 

În săptămâna 1-5 martie, 72 de cursanţi au absolvit cursul acreditat Strategii şi metode de utilizare a instrumentelor TIC în educaţie. Evaluarea finală s-a desfăşurat în format on-line meeting şi s-a constituit într-un regal de prezentări de site-uri Google. Formatorii celor trei grupe au fost Popa Eliza, Popa Viorel şi Şufariu Mirela, iar responsabil program de formare  - Androne Valentina.
Felicitări tuturor celor implicaţi!

 

Continuăm formarea #CRED

În săptămâna 25 ianuarie - 31 ianuarie 2021, 148 de cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial au ales să participe la cursurile de formare din cadrul proiectului CRED – „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Cursanţii celor 6 grupe organizate la nivelul C.C.D Argeş, dintre care 3 grupe nivel primar şi 3 grupe nivel gimnazial pentru disciplinele: Chimie, Geografie, Educaţie Fizică şi Sport, vor interacţiona cu formatorii exclusiv în mediul online, în sistem sincron şi asincron, în perioada 25 ianuarie- 20 aprilie 2021.
Formatorii seriei curente sunt:

Echipa CRED - Argeş

 

Casetă text: RE-Activ - Reducerea abandonului școlar printr-un set de activități educaționale adaptate la nevoile specifice ale copiilor”- POCU/74/6/18/106957, proiect  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, beneficiar - I.Ș.J Argeș, partener 1 - C.C.D Argeș  Formarea continuă a cadrelor didactice din 8 unități de învățământ din judeţul  Argeș - parteneri asociați în proiect - prin programele furnizate de CCD Argeș:  -	Educația incluzivă - dimensiuni, provocări, soluții pentru o școala a diversității, 62 ore, 15 CPT  -	Metode activ-participative în educație centrate pe nevoile elevilor, 62 ore, 15 CPT