Casa Corpului Didactic Argeş

 

 

Centrul acreditat ECDL nr 516anul IV de sublicenţă

ORDIN echivalare Certificat ECDL

Decizie echivalare Certificat ECDL

 

Despre ECDL

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscut la nivel internaţional în peste 148 de ţări.

ECDL este pentru domeniul IT similar cu certificări de genul TOEFL sau Cambridge pentru atestarea cunoştinţelor de limbi străine. Permisul ECDL obtinut este valabil pe o perioada nedeterminata.

Permisul oferă deţinătorului său o baza standard de cunoştinţe IT necesară în noua societate informaţională ce se află în continuă dezvoltare.

Cu ajutorul Permisului european de conducere a computerului vă puteţi creşte gradul de mobilitate profesională şi puteţi utiliza calculatorul în mod eficient şi productiv indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de activitate.

Certificări ECDL

Permisul european de conducere a computerului (Permisul ECDL Complet) este cel mai important şi cel mai răspândit standard de certificare şi atestă faptul că deţinătorul lui posedă cunoştinţe de bază despre Tehnologia Informaţiei (IT) spre a folosi un calculator personal şi aplicaţii de calcul obişnuite la un nivel mediu de competenţă.

Permisul ECDL complet reprezintă o referinţă şi pentru celelalte certificări standardizate dezvoltate în acest moment de Fundaţia ECDL.


ECDL nivel de bază


ECDL Start este util acolo unde sunt suficiente cunoştinţele dobândite prin parcurgerea a numai patru module şi asigură flexibilitatea certificării cerută de piaţă în ceea ce priveşte utilizarea calculatorului pentru unele slujbe şi tendinţa angajatorilor de a specializa angajaţii strict pentru acele aplicaţii folosite la locul de muncă.

Trei dintre modulele aferente Permisului ECDL Start sunt fixe:

Modul 2 (Utilizarea Computerului şi organizarea fişierelor)
Modul 3 (Editare de text)
Modul 7 (Informaţie şi Comunicare)
,

iar al patrulea poate fi ales de candidat în funcţie de necesităţile acestuia (respectiv dintre modulele 1, 4, 5 şi 6).

De exemplu, un angajat al Departamentului Contabilitate va fi interesat de Modulul 4 - Calcul Tabelar, în timp ce un angajat al Departamentului Marketing de Modulul 6 - Prezentări.

Examenele pot fi luate într-o perioadă de maximum 3 ani, începând cu data susţinerii primului examen, ele putând fi date de mai multe ori în această perioadă, dacă este cazul, fără ca eventualul insucces să fie sancţionat în alt mod decât prin plata pentru susţinerea unui nou examen. Dacă perioada care a trecut de la primul examen este mai mare de 3 ani, atunci candidatul trebuie să achiziționeze un nou card de aptitudini şi să reia procesul de examinare deoarece examenele susţinute pe cardul expirat nu se echivalează pe noul card de aptitudini achiziţionat, pentru a putea obţine Permisul ECDL Complet.

Dacă un candidat care a obţinut Permisul ECDL Start doreşte să obţină Permisul ECDL Complet, atunci va solicita, direct către ECDL ROMANIA sau prin intermediul unui centru, să i se returneze cardul de aptitudini pentru a susţine cele 3 examene rămase.

ECDL Complet

Cel mai important certificat ECDL, Permisul ECDL Complet indică faptul că deţinătorul a trecut un test teoretic care evaluează conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei şi şase teste practice care evaluează competenţa de bază a deţinătorului în utilizarea unui computer personal şi în folosirea unor aplicaţii ale calculatorului întălnite în activităţile curente.

Programul ECDL înregistrează peste 7 milioane de candidaţi în 148 de ţări.

Cele 7 module ale programei ECDL sunt:

- Concepte generale ale Tehnologiei Informaţiilor
- Utilizarea computerului şi organizarea fişerelor
- Editare de text
- Calcul tabelar
- Baze de date
- Prezentări
- Informaţie şi Comunicare

Permisul ECDL nu este dependent de o platformă de aplicaţii sau de un anumit producător.

În afara Europei, programul ECDL este cunoscut drept ICDL - International Computer Driving Licence.