Casa Corpului Didactic Argeş

 

Programe acreditate:

I. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ  ACREDITATE DE DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR /DIRECŢIA FORMARE CONTINUĂ1. Noi direcţii de abordare a didacticii aplicate ariei curriculare "Om şi societate"- 15 credite– 200 lei
2. Perspective antreprenoriale în societatea bazată pe cunoaştere—15 credite– 200 lei
3. Competenţe în evaluare a cadrelor didactice  pentru examene şi concursuri naţionale - 30 credite– 330 lei
4. Metode şi procedee specifice de lucru cu copiii cu ces integraţi în şcolile de masă—15 credite– 200 lei
5. Elemente de didactică integrată în învăţământul preprimar şi primar —15 credite– 200 lei
6. Metode active de predare-învăţare-evaluare adaptate isced 0-1 —15 credite– 200 lei
7. Predarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acţional—12 credite– 150 lei
8. Management şi leadership—25 credite– 325 lei
9. Leadership-ul si succesul managerial - 30 credite - 330 lei
10. Competenţe digitale şi tehnici moderne de comunicare în context european - 25 credite - 300 lei