Casa Corpului Didactic Argeş

 

Programe acreditate:

I. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ  ACREDITATE DE DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR /DIRECŢIA FORMARE CONTINUĂ1. Competenţe în evaluare a cadrelor didactice  pentru examene şi concursuri naţionale, 30 credite - 400 lei
2. Leadership-ul şi succesul managerial, 30 credite -  400 lei
3. Competenţe digitale şi tehnici moderne de comunicare în context european, 25 credite - 350 lei
4. Informatica şi TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a,15 credite - 210 lei
5. Abilitarea corpului de profesori metodişti pentru învăţământul preuniversitar, 10 credite  -250 lei
6. Dezvoltarea competenţelor în vederea realizării unui mentorat de calitate în învăţământul preuniversitar, 15 credite - 280 lei
7. Educaţie nonformală pentru o şcoală altfel, 15 credite - 280 lei
8. Management educaţional, 25 credite - 380 lei